Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

Hội tụ các nguồn lực, kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ, tăng cường cơ hội học hỏi, phát triển năng lực và xây dựng cộng đồng các doanh...

Công nghệ số góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh, việc làm cho phụ nữ

Đó là thông điệp được chuyển tải từ Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho khách hàng tài chính vi mô góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh và...

Phụ nữ Bắc Ninh tiên phong trong phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa IMO

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tại hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới” với...

Hà Giang: Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhờ triển khai các mô hình phù hợp

Năng động, chịu khó tìm hiểu thực tế và áp dụng phù hợp với điều kiện của mình, bác Lê Thị Đoán và chị Trương Thị Hoa ở Hà Giang đã phát triển kinh tế thành...

Truyền thông, tư vấn cho phụ nữ di cư hồi hương tại Văn phòng Dịch vụ một điểm đến OSSO Hà Nội

Sáng ngày 25/11/2020, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức chương trình “Lắng nghe để kết nối – Hoạt động truyền thông, tư...

Video