Văn bản chỉ đạo


STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
52/HD-ĐCT
23/12/2020
2
09/HDTD
28/08/2020
3
257/TB-ĐCT
20/08/2020
4
255/TB-ĐCT
14/08/2020
5
881/KH-ĐCT
24/07/2020
6
880/KH-ĐCT
23/07/2020
( Tổng số: 6 văn bản)

Video