Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch

24/10/2022
Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch:

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI LHPN VIỆT NAM KHÓA XIII,
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII:

Hà Thị Nga

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII:

1. Tôn Ngọc Hạnh

2. Nguyễn Thị Minh Hương

3. Trần Lan Phương

4. Đỗ Thị Thu Thảo

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM KHÓA XIII,
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

TT

Họ và tên

Chức vụ  - Đơn vị công tác

I

Khối cơ quan chuyên trách Trung ương Hội

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Ban Tuyên giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

2

Phạm Thị Hương Giang

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,
TW Hội LHPN Việt Nam

3

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam,
TW Hội LHPN Việt Nam

4

Tôn Ngọc Hạnh

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính
vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

6

Bùi Thị Hồng

Trưởng Ban Tổ chức,
TW Hội LHPN Việt Nam

7

Nguyễn Thị Minh Hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

8

Nguyễn Thị Hoa Lệ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam (Đại diện phần vốn của Trung ương Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam)

9

Nguyễn Thị Hoài Linh

Trưởng Ban Quốc tế,
TW Hội LHPN Việt Nam

10

Dương Thị Ngọc Linh

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và
Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

11

Hà Thị Nga

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

12

Trần Lan Phương

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

13

Khúc Thị Hoa Phượng

Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

14

Trần Thị Huyền Thanh

Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

15

Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch Thường trực
Hội LHPN Việt Nam khóa XII

16

Đàm Thị Vân Thoa

Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp,
TW Hội LHPN Việt Nam

17

Trương Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Gia đình Xã hội,
TW Hội LHPN Việt Nam

18

Lò Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

19

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ
Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

II

Hội LHPN các tỉnh, thành

20

Lê Kim Anh

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội

21

Hoàng Thị Thu Hương

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng

22

Võ Kim Thoa

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Cần Thơ

23

Bùi Thanh Thủy

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

24

Nguyễn Trần
Phượng Trân

Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

III

Các cơ quan Trung ương

25

Bùi Thị Hòa

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

26

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

27

Nguyễn Thị Kim Thúy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội
của Quốc hội

28

Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch

29

Lương Ngọc Trâm

Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

30

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Phó Trưởng Ban Đối ngoại
Trung ương

31

Thái Thu Xương

Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM KHÓA XIII,
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

TT

Họ và tên

Chức vụ  - Đơn vị công tác

I

Khối cơ quan chuyên trách Trung ương Hội

1

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Ban Tuyên giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

3

Phí Thị Lệ Dung

Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội,
TW Hội LHPN Việt Nam

4

Đặng Hương Giang

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

5

Phạm Thị Hương Giang

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,
TW Hội LHPN Việt Nam

6

Hoàng Thu Hà

Phó Trưởng Ban Tổ chức,
TW Hội LHPN Việt Nam

7

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế kiêm Giám đốc Quỹ Bảo hiểm vi mô, TW Hội LHPN Việt Nam

8

Vũ Thị Minh Hằng

Phó Trưởng Ban Quốc tế,
TW Hội LHPN Việt Nam

9

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

10

Tôn Ngọc Hạnh

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

11

Vũ Thị Thúy Hạnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương,  TW Hội LHPN Việt Nam

13

Đào Mai Hoa

Phó Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

14

Bùi Thị Hồng

Trưởng Ban Tổ chức,
TW Hội LHPN Việt Nam

15

Nguyễn Thị Minh Hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

16

Nguyễn Thị Hoa Lệ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam (Đại diện phần vốn của Trung ương Hội
tại Công ty cổ phần Du lịch
Hòa Bình Việt Nam)

17

Nguyễn Thị Hoài Linh

Trưởng Ban Quốc tế,
TW Hội LHPN Việt Nam

18

Dương Thị Ngọc Linh

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ
và Phát triển, TW Hội LHPN
Việt Nam

19

Cao Thị Hồng Minh

Phó Trưởng Ban Chính sách -
Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

20

Hà Thị Nga

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

21

Ngô Thị Ngọc

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chánh Văn phòng Đảng đoàn
Hội LHPN Việt Nam

22

Phan Thị Quỳnh Như

Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội,
TW Hội LHPN Việt Nam

23

Đinh Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo, TW Hội LHPN Việt Nam

24

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Công tác phía Nam,
TW Hội LHPN Việt Nam

25

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

26

Hà Thị Oanh

Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

27

Đào Thị Vi Phương

Phó Trưởng Ban Chính sách -
Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

28

Trần Lan Phương

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

29

Khúc Thị Hoa Phượng

Giám đốc - Tổng biên tập
Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam,
TW Hội LHPN Việt Nam

30

Phạm Thị Thanh

Phó Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

31

Trần Thị Huyền Thanh

Phó Chủ tịch Hội LHPN
Thành phố Hồ Chí Minh

32

Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch Thường trực
Hội LHPN Việt Nam khóa XII

33

Hoàng Anh Thơ

Phó Chánh Văn phòng,
TW Hội LHPN Việt Nam

34

Đàm Thị Vân Thoa

Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

35

Trần Thị Anh Thu

Phó Trưởng Ban Quốc tế,
TW Hội LHPN Việt Nam

36

Nguyễn Thị Xuân Thư

Phó Trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

37

Nguyễn Thị Minh Thương

Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

38

Lương Thị Thủy

Phó Trưởng Ban Tổ chức,
TW Hội LHPN Việt Nam

39

Trương Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Gia đình - Xã hội,
TW Hội LHPN Việt Nam

40

Lò Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo,
TW Hội LHPN Việt Nam

41

Nguyễn Thanh Thủy

Phó Trưởng Ban Tổ chức,
TW Hội LHPN Việt Nam

42

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ
Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

43

Hà Thị Thanh Vân

Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam,
TW Hội LHPN Việt Nam

II

Hội LHPN các tỉnh/thành phố, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Phụ nữ Quân đội

44

Lê Kim Anh

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội

45

Nguyễn Thị Kim Anh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

46

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

47

Nguyễn Thị Huệ Chi

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

48

Chu Thị Ngọc Diệp

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang

49

Trần Thị Định

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định

50

Hoàng Thị Duyên

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình

51

H' Vi ÊBan

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

52

Nguyễn Thị Thu Hà

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

53

Nguyễn Thị Việt Hà

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

54

Phạm Thị Thúy Hà

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

55

Trần Thị Thanh Hà

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

56

Nông Thanh Hải

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

57

Phan Thị Ngân Hạnh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

58

Ngô Thị Hồng Hảo

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

59

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

60

Đào Thị Hòa

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

61

Trần Thu Hồng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

62

Rơ Chăm H' Hồng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

63

Hoàng Thị Thu Hương

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

64

Vũ Thị Kim Liên

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng

65

Hà Thị Liễu

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

66

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

67

Phạm Thị Kim Loan

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

68

Trần Thị Kim Loan

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

69

Lê Thị Thanh Loan

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước

70

Nguyễn Phương Mai

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

71

Đặng Thị Ngọc Mai

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An

72

Lê Na

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

73

Khoàng Thị Thanh Nga

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu

74

Nguyễn Quỳnh Nga

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

75

Trương Thanh Nga

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

76

Phạm Thị Bích Ngọc

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam

77

Doãn Thị Nguyệt

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

78

Kiên Thị Minh Nguyệt

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

79

Hà Thị Khánh Nguyệt

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai

80

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

81

Phùng Thị Phú

Đại tá, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

82

Y Phương

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum

83

Lê Bích Phượng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang

84

Nguyễn Thị Phượng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

85

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

86

Diệp Thị Minh Quyết

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

87

Tô Thị Tâm

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

88

Lê Thị Thái

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

89

Trần Thị Thanh Thảo

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

90

Nguyễn Thị Kim Thoa

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

91

Võ Kim Thoa

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

92

Lê Thị Kim Thu

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

93

Ngô Hoài Thu

Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị,
Bộ Công an, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an

94

Bùi Thanh Thủy

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

95

Đặng Thị Lệ Thủy

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

96

Đỗ Thị Thu Thủy

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

97

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội

98

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định

99

Phạm Thị Thu Thủy

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

100

Nguyễn Trần Phượng Trân

Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

101

Trương Hồng Trang

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

102

Ngụy Thị Tuyến

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

103

Phạm Thị Ánh Tuyết

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

104

Nông Thị Tuyết

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

105

Phan Thị Thùy Vân

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

106

Nguyễn Thị Vinh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

107

Lê Đào An Xuân

Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

108

Lê Thị Hải Yến

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

109

Trần Thị Kiều Yến

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

III

Các cơ quan Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, đoàn thể và
tiêu biểu

110

Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng ban Đối ngoại, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển
cộng đồng, Liên hiệp hội về
người khuyết tật Việt Nam

111

Phạm Thị Vân Anh

Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ

112

Nguyễn Thị Phương Châm

Viện trưởng Viện Nghiên cứu
văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa
Việt Nam; Trưởng khoa Văn hóa - Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội

113

Cao Thị Ngọc Dung

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Chủ tịch Hội
Nữ doanh nhân Thành phố
Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch
Hiệp hội Nữ doanh nhân
Việt Nam

114

Phan Thị Hồng Hà

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Phó Chủ tịch Công đoàn
Bộ Tư pháp

115

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban Thư ký biên tập kiêm Trưởng phòng Nội dung,
Đài Truyền hình Việt Nam

116

Đặng Thị Minh Hạnh

Nhà thiết kế thời trang

117

Thang Thị Hạnh

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ

118

Nguyễn Minh Hằng

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng
Vụ Tổng hợp kinh tế, Trưởng ban Nữ công Bộ Ngoại giao

119

Trần Thị Hiền

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

120

Phan Thị Thu Hiền

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,
Bộ Tài chính

121

Nguyễn Thị Phương Hoa

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường

122

Bùi Thị Hòa

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

123

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

124

Lê Thị Hợp

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam

125

Nguyễn Thị Liên Hương

Cục trưởng Cục Quản lý
môi trường y tế, Bộ Y tế

126

Thái Hương

Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH

127

Thanh Thị Kỷ

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
tỉnh Bình Thuận

128

Lù Thị Lai

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ủy ban Dân tộc

129

Vũ Thị Phương Lan

Chủ tịch Công đoàn cơ quan
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

130

Đỗ Thị Hằng Nga

Trung tá, Phó trưởng phòng
Hợp tác Quốc tế; Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng

131

Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG, Chủ tịch sáng lập, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank), Phó Chủ tịch Hiệp hội
Nữ doanh nhân Việt Nam

132

Nguyễn Thị Ngoan

Lễ sanh, Văn phòng Phụ thống Lại viện đặc trách Nữ phái, Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

133

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

134

Lê Thị Thanh Nhàn

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo

135

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ

Trưởng Văn phòng Luật sư Trí Việt, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em
Thành phố Hồ Chí Minh

136

Lê Hoàng Oanh

Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công thương

137

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Phó Ban VSTBPN Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam

138

Nguyễn Thị Oanh

Ủy viên BCH Giáo họ Như Sơn, giáo phận Phát Diệm, Trùm phó (thư ký) giáo họ Trị Sở, giáo xứ Như Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ - Chi trưởng chi hội phụ nữ
thôn Như Sơn, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

139

Lê Thị Thúy Sen

Vụ trưởng Vụ truyền thông,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140

Mua Hồng Sinh

Phó ban Dân tộc
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

141

Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Công ty Kiểm toán và Tư vấn Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

142

Ni trưởng Thích Đàm Thành (Thế danh Nguyễn Thị Thành)

Ủy viên thường trực Hội đồng
trị sự, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo
Việt Nam

143

Bùi Thị Thơm

Phó Chủ tịch Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam

144

Nguyễn Thị Kim Thúy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội
của Quốc hội

145

Trần Thị Nhị Thủy

Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ Thông tin và Truyền thông

146

Trần Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Trưởng ban Nữ công - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

147

Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

148

Vũ Ngọc Thủy

Hiệu trưởng Trường Đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

149

Lương Ngọc Trâm

Thẩm phán Tòa án Nhân dân
Tối cao

150

Hà Thị Trang

Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Dân vận Đảng ủy
Khối các cơ quan Trung ương

151

Nguyễn Phạm Duy Trang

Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn, Chủ tịch
Hội đồng Đội Trung ương

152

Bùi Kim Tuyến

Trưởng ban Tư vấn, Phản biện
và Giám định xã hội, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam

153

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Phó Trưởng ban Đối ngoại
Trung ương

154

Lâm Ánh Vy

Chủ tịch HĐQT Công ty CP
cảng Thị Nại, Phó Chủ tịch
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định

155

Thái Thu Xương

Đại biểu Quốc hội khóa XV,
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video