• HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

    Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.<br>Gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc .

TÂM ĐIỂM

Video