Thôn nữ dân tộc Tày thành công với loại “hạt tỉ đô” ở vùng đất Lâm Hà

15/12/2023
Sản phẩm hạt Mắc ca sấy mang thương hiệu Mắc ca Tân Thanh được tạo nên bởi những thanh niên là con em các dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, Dao, Thái... đang sinh sống ở Tây Nguyên.
Lương Kim Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng)

Cuộc sống của bà con đồng bào các dân tộc nơi mảnh đất Tây Nguyên ngày càng ổn định, phát triển bằng sự chủ động vươn lên đi cùng với các chính sách hỗ trợ thiết thực.

Hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập, nâng cao cuộc sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) là những định hướng của tỉnh Lâm Đồng, với sự phối hợp của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và Đoàn Thanh niên. Xác định rõ mục tiêu, thực hiện đúng trọng tâm, nhiều năm vừa qua, công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ các dân tộc thiểu số đã đạt được rất nhiều kết quả tại Lâm Đồng. Với nguồn lực rất lớn, thế mạnh về đất và điều kiện tự nhiên, đi lên từ các sản phẩm nông nghiệp là định hướng đúng đắn và phù hợp tại Lâm Đồng.

"Những năm qua, hàng ngàn phụ nữ DTTS trong tỉnh đã được tiếp cận với nhiều chương trình tạo việc làm, nâng cao kĩ năng. Ngoài các chương trình, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ DTTS, thì giai đoạn tới, việc thực hiện có hiệu quả Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tăng thêm cơ hội để nâng cao vị thế của phụ nữ DTTS", bà Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.