Nam Định: Xây dựng mô hình kinh tế, phát triển thương hiệu làng nghề

05/11/2023
Mô hình đan cói xuất khẩu tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã mở ra cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho nhiều hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi tại địa phương.
Chị Nguyễn Thị Mát (giữa) và các thành viên mô hình đan hàng cói xuất khẩu

Chọn mô hình kinh tế hiệu quả để phát triển đời sống vật chất cho hội viên phụ nữ, đồng thời tạo sức lan tỏa, phát triển phong trào, hoạt động của Hội là bí quyết của chị Nguyễn Thị Mát, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Đan hàng cói xuất khẩu hiện là ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương. Nghề đan hàng cói xuất khẩu có nhiều điều kiện thuận lợi như: Người cao tuổi và trẻ em đều có thể đan được, không phải chịu tác động cái nắng, cái mưa, có thể tranh thủ thời gian lúc nông nhàn hoặc bất cứ thời gian nào cũng có thể đan.

Mô hình đã thu hút nhiều hội viên viên phụ nữ tham gia, tỷ lệ hội viên tham gia vào mô hình đạt từ 85 đến 90%. Có những thời điểm thuận lợi, thu nhập của mỗi hội viên phụ nữ bình quân đạt từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng, đem lại nguồn thu nhập quan trọng của gia đình và góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương.

Mô hình đan cói xuất khẩu tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã mở ra cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho nhiều hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi tại địa phương.

Xét về yếu tố kinh tế, đời sống của hội viên phụ nữ đã thay đổi đáng kể từ khi tham gia mô hình. Trước đây chị em không có công việc ổn định, thu nhập chủ yếu trông chờ vào cây lúa, điều kiện kinh tế khó khăn. Tham gia mô hình đan hàng cói xuất khẩu phát triển đã mang lại cho chị em mức thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế có chị em ngày càng tích cực tham gia vào tổ chức Hội hơn, các phong trào văn hóa văn nghệ tại các chi hội cũng phát triển, đời sống tinh thần của chị em ngày càng được nâng lên.

Khi lựa chọn mô hình, Hội LHPN xã đã nắm bắt thông tin, xác định các mô hình kinh tế có hiệu quả, từ đó tuyên truyền trong hội viên tập trung sản xuất và nhân ra diện rộng. Hội chọn mô hình với tiêu chí dễ triển khai, không tốn nhiều công sức, vốn đầu tư thấp, có tính thực tế và có đầu ra ổn định. Hội LHPN xã cũng đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa để hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thời hạn dài.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, cán bộ Hội LHPN xã đã phải thường xuyên sâu sát tới từng hội viên vừa là để hướng dẫn mô hình kinh tế, vừa là để theo dõi, quản lí nguồn vốn vay đúng mục đích. Đồng thời, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp.