Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Nghệ An với sản phẩm xây dựng Videoclip tuyên truyền bằng phần mềm CapCut

09/05/2024
Sản phẩm được sử dụng phần mềm ứng dụng CapCut để xây dựng videoclip nội dung tuyên truyền chủ đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em được sử dụng trong các buổi sinh hoạt chi hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ, gia đình và xã hội cùng chung tay phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

 

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 183
  • Tên sản phẩm: Videoclip tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ
  • Tác giả/Đối tượng: Trần Thị Nhân; Cá nhân; Cán bộ Hội; Hội LHPN xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Nghệ An

Mô tả sản phẩm: Sản phẩm được sử dụng phần mềm ứng dụng CapCut để xây dựng nội dung bằng video Clip có các hình ảnh, âm thanh và nọi dung tuyên truyenf, sản phẩm được sử dụng trong các buổi sinh hoạt chi hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ, của gia đình và xã hội để cùng chung tay phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm: 

 

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video