Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Bình Phước với sản phẩm “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đề án 06"

10/05/2024
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030” được Hội LHPN phường Tiến Thành thực hiện trên phần mềm Google Drive có trên 813 hội viên, phụ nữ và người dân tham gia. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 135
  • Tên sản phẩm: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Đề án 06"
  • Tác giả/Đối tượng: Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc, Mai Thị Ngân, Lều Thị Thúy; Tập thể; Cán bộ Hội; Hội LHPN Phường, Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài,  tỉnh Bình Phước
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Bình Phước

Mô tả sản phẩm: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030” được thực hiện trên phần mềm Google Drive . Ban Thường vụ Hội LHPN phường Tiến Thành đã tổ chức cuộc thi có trên 813 hội viên, phụ nữ và người dân tham gia. Đã trao 1 giải tập thể và 6 giải cá nhân

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://drive.google.com/file/d/1O69p6nHuM71lP7-CKUleG_-KscVz2mLv/view?usp=drive_link

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video