Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sản phẩm Ứng dụng công cụ trình chiếu Powerpoint trong công tác tuyên truyền

10/05/2024
Sử dụng Powerpoint trong công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã mang lại hiệu quả tích cực, bài giảng sinh động, nội dung, hình ảnh phong phú làm cho hội viên dễ tiếp thu, lôi cuốn, hứng thú hơn. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 406
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng công cụ trình chiếu Powerpoint trong công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt Hội
  • Tác giả/Đối tượng: Phan Thị Bảo Ngọc; Cá nhân;  Cán bộ, Hội LHPN Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh BR-VT

Mô tả sản phẩm: Việc ứng dụng công cụ trình chiếu Powerpoint trong công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã mang lại hiệu quả tích cực, bài giảng sinh động, nội dung, hình ảnh phong phú làm cho hội viên dễ tiếp thu, lôi cuốn, hứng thú hơn; chính vì thế Powerpoint đã giúp truyền tải hết những nội dung, kiến thức cơ bản đến hội viên, phụ nữ. Và đây là một trong những giải pháp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://docs.google.com/presentation/d/1G31dNfuVWfymUU8oJEvXfoI_fRTta8VL/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video