Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành "Địa chỉ tin cậy"

28/03/2023
(Dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp; UBND và các ngành, đoàn thể cấp xã, phường; cấp thôn, bản và thành viên Ban quản lý địa chỉ tin cậy).
Tải tài liệu tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video