Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

17/05/2022
TW Hội LHPN Việt Nam, tháng 5/2022
Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27-29/4/2022.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra từ ngày 09-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mở ra một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 01 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá; 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp chung.

Để các nội dung của Nghị quyết sớm được hiện thực hóa vào cuộc sống, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII toàn quốc dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và sử dụng phương pháp thuyết trình, hỏi đáp và thảo luận tập trung.

Ngay sau Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung tài liệu triển khai Nghị quyết, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Hội để các cấp Hội, hội viên, phụ nữ cả nước nghiên cứu, học tập. Rất mong cán bộ, hội viên, phụ nữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, bám sát các nội dung tài liệu để nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết tại địa phương, sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Download

Lời nói đầu Download 

Chuyên đề 1. Tổng quan về Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ XIII Download

Chuyên đề 2. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế Download

Chuyên đề 3. Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em Download

Chuyên đề 4. Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ Download

Chuyên đề 5. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới Download

Chuyên đề 6. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả Download

Chuyên đề 7. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại Download

Phụ lục 1. Các văn bản liên quan đến nhiệm vụ “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế” Download

Phụ lục 2. Một số nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ “Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ” Download

Phụ lục 3. Một số nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế Download

 

* Các vấn đề cần làm rõ hoặc cung cấp thêm thông tin, gửi về Phòng Tổng hợp - Thi đua, Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam. Email: phongtonghoptwhoi@gmail.com, Điện thoại: 02439.723.010

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video