Sổ tay truyền thông nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu

29/12/2021
Sổ tay truyền thông nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu do Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam in và phát hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, TTV trong hoạt động tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với BĐKH tại cộng đồng.
Ảnh minh hoạ: Hội viên phụ nữ Lạng Sơn thu gom chai nhựa để làm gạch nhựa xây tường hoa, bồn cây cảnh...

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” do UN Women tài trợ, thực hiện tại hai tỉnh Lào Cai và Phú Yên, Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam in và phát hành cuốn Sổ tay truyền thông về nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, TTV trong hoạt động tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với BĐKH tại cộng đồng.

Tải tài liệu truyền thông dưới đây:

Sách tranh lật nâng cao năng lực của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Sổ tay CLB phụ nữ phòng, chống thiên tai

Cẩm nang an toàn trong thiên tai và lập kế hoạch phòng chống thiên tai (Dành cho hộ gia đình)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video