Mức chi cho hoạt động Dự án 8: Tuyên truyền xóa định kiến, khuôn mẫu giới

14/06/2024
Các hoạt động tuyên truyền, vận động xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới của Dự án 8 được triển khai theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Mức chi cho các hoạt động này quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.
Truyền thông cộng đồng tại xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với 10 dự án thành phần. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được giao chủ trì tổ chức thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Đối với hoạt động tuyên truyền, vận động xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới, mức chi được quy định tại Thông tư 55/2023/TT-BTC như sau: Chi xây dựng các nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng, thực hiện các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ chức Hội thi/Liên hoan các mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em. Nội dung chi cho các hoạt động tuyên truyền thực hiện theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và mức chi theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 4 Thông tư 55/2023/TT-BTC.

Riêng chi mô hình truyền thông cộng đồng: Mức hỗ trợ trọn gói 03 triệu đồng/mô hình; kinh phí hỗ trợ duy trì mô hình được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương tùy theo điều kiện, khả năng cân đối của từng địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới tại xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

Định kiến giới: Theo quy định tại Luật Bình đẳng giới 2006, định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

Nói một cách khác định kiến giới là suy nghĩ của mọi người về những gì mà phụ nữ và nam giới có khả năng làm và loại công việc mà họ có thể làm và nên làm; là tập hợp các đặc điểm mà một nhóm người, một cộng đồng cụ thể nào đó gán cho là thuộc tính của nam giới hay nữ giới. Các định kiến giới thường theo xu hướng nhìn nhận ít tích cực, không phản ánh đúng khả năng thực tế của từng cá nhân dẫn đến việc làm sai lệch và hạn chế những điều mà một cá nhân nam, nữ có thể làm, cần làm hoặc nên làm.

Ví dụ như "Nam giới giỏi kỹ thuật, nữ giới giỏi nấu nướng"; "Nữ giới giỏi công việc nội trợ và chăm sóc người khác hơn nam giới"… Đây là quan điểm không đúng về khả năng của nam giới và phụ nữ vì không phải tất cả nam giới đều giỏi ở lĩnh vực kỹ thuật và không phải tất cả nữ giới giỏi ở việc nấu nướng. Các quan niệm sai lầm này khiến cho cho cả nam và nữ đều bị ảnh hưởng. Những người nam không giỏi kỹ thuật hoặc nữ không giỏi nấu nướng sẽ bị coi thường; những người nữ giỏi kỹ thuật hoặc nam giỏi nấu nướng có thể không được tạo cơ hội thể hiện năng lực bản thân.

Khuôn mẫu giới: Đó là kỳ vọng hoặc niềm tin được xem là "chuẩn mực" cần tuân theo. Cho dù những niềm tin hay kỳ vọng này có ý nghĩa tích cực hay tiêu cực thì đều gây áp lực cho người được kỳ vọng đó. Chính vì thế nó trở thành rào cản vô hình dẫn đến bất bình đẳng giới. Ví dụ: cộng đồng kỳ vọng rằng phụ nữ phải là người "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và coi đây là chuẩn mực để phấn đấu đạt được điều này. Tuy nhiên, kỳ vọng này khiến cho phụ nữ phải chịu nhiều áp lực và gánh nặng công việc nhà mà không có sự chia sẻ của nam giới. 

Tương tự, cộng đồng thường kỳ vọng về nam và nữ khác nhau: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" và cả nam và nữ đều coi đây là chuẩn mực cần đạt được. Nhưng có một thực tế là không thể chỉ một mình đàn ông xây nhà mà cần cả vai trò và đóng góp của phụ nữ thì việc xây nhà mới hiệu quả. Mặt khác, tổ ấm của một gia đình không chỉ có người đàn bà vun đắp mà đòi hỏi nỗ lực của cả người chồng.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video