Hội thảo tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

12/11/2004
Ngày 9/11 vừa qua, UBQGVSTBPVN đã tổ chức "Hội thảo tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ" nhằm quán triệt Chỉ thị 27/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các bộ ngành, tỉnh thành, đặc biệt đối với một số Bộ ngành đóng vai trò chủ chốt; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và đôn đốc các Bộ ngành làm tốt vai trò của mình trong quá trình thực hiện Chỉ thị

Đến dự có hơn 60 đại biểu, gồm thành viên UBQGVSTBPNVN, trưởng Ban VSTBPN các Bộ ngành, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Bộ ngành, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 7 tỉnh thành và đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

 

Tại cuộc Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện của UBQGVSTBPNVN giới thiệu mục đích ý nghĩa và nội dung Chỉ thị 27, nghe trình bày Dự thảo Hướng dẫn tổ chức bộ máy hoạt động vì sự tiến bộ của phụnữ và Dự thảo về Hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực vào các bản Dự thảo để đi đến thống nhất về cách thức tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành theo Chỉ thị 27 của Chính phủ.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video