HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Địa chỉ:           68 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:     024.37759907

Fax:                024.37730283

Website:        http://hvpnvn.edu.vn

 

Giám đốc:      Trần Quang Tiến

SĐT: 024.37755632

Email: trangquantien@vwa.edu.vn

Phó Giám đốc:        

                       - Hà Thị Thanh Vân

SĐT: 024.37757327

Email: havan@vwa.edu.vn

- Dương Kim Anh

SĐT: 024.37751752

Email: duongkimanh@ vwa.edu.vn

- Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc, phụ trách phân hiệu

SĐT: 08.37314056

Video