Điện thoại:     028 39302308

Trưởng ban: Trần Thị Huyền Thanh

SĐT: 028 39302309

Email: thanhtth@vwu.vn

 

Phó ban:      - Nguyễn Thị Kiều Oanh

SĐT: 028 39302309

Email: oanhntkieu@vwu.vn

 

- Đỗ Thụy Diệu Tâm

SĐT: 028 39302308

Email: tamdtd@gmail.com

 

Video