Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Quảng Trị với sản phẩm Ứng dụng trò chơi trực tuyến Kahoot nhằm đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội

10/05/2024
Ứng dụng trò chơi trực tuyến Kahoot của chi hội phụ nữ thị trấn Hồ Xá, huyện Hồ Xá áp dụng trong tổ chức sinh hoạt trực tuyến, đáp ứng yêu cầu hoạt động tuyên truyền thường xuyên của Hội. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 305
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng trò chơi trực tuyến Kahoot nhằm đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội phụ nữ TT Hồ Xá
  • Tác giả/Đối tượng: Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Anh Đào, Phan Thị Minh Hồng; Tập thể; Cán bộ Hội; Hội LHPN Thị trấn Hồ Xá, huyện Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

Mô tả sản phẩm: Buổi sinh hoạt Chi hội phụ nữ được tổ chức dưới hình thức một trò chơi trực tuyến. Trong đó người tổ chức chuẩn bị trước một hệ thống câu hỏi có nội dung liên quan đến chủ đề cần tuyên truyền, sử dụng máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh để điều hành. Người chơi sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham gia. Ứng dụng cung cấp các hiệu ứng sinh động và tính chất giải trí làm tăng độ hấp dẫn và thu hút người chơi. Với cách tổ chức này, không những giúp khai thác triệt để hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet, đáp ứng yêu cầu hoạt động tuyên truyền thường xuyên của Hội mà còn làm tăng đáng kể hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục.

 

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://s.net.vn/AP6H

https://s.net.vn/JPA8

 

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video