Tuyển nhóm 02 Chuyên gia Xây dựng Báo cáo khảo sát nhu cầu của phụ nữ di cư thuộc hoạt động 1 của dự án “Tăng cường di cư an toàn cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”

22/07/2022
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Số TOR-PA002763VNM-03

Cổng Thông tin điện tử TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng gửi file đính kèm!

Link tải file tuyển dụng

CÁC ĐỀ ÁN

Video