Những ý kiến tâm huyết gửi tới Đại hội

10/03/2017
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đánh dấu sự trưởng thành của phụ nữ và tổ chức Hội. Đại biểu phụ nữ gửi tới Đại hội những lời tâm huyết.

Đại biểu Trần Thị Phương Hoa - Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội: Phụ nữ Hà Nội quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, phụ nữ Việt Nam tự hào về sự trưởng thành vượt bậc cũng như kết quả đã đạt được trong phong trào phụ nữ. Song, chúng ta vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở về những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với mỗi người phụ nữ trong quá trình vươn lên khẳng định vai trò trong đời sống xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại biểu phụ nữ Hà Nội quyết tâm cùng các đại biểu phụ nữ cả nước làm nên một kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng, kế thừa các thành quả to lớn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, Đại hội lần thứ XII sẽ mở ra một nhiệm kỳ hoạt động với sức bật mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; tập trung tham mưu, đề xuất các chính sách, giám sát, phản biện xã hội; chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa lợi ích chính đáng của phụ nữ; có các giải pháp hiệu quả giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Đại hội cũng khơi dậy tiền năng, nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Sau Đại hội, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, nét thanh lịch của phụ nữ Tràng An nói riêng, xây dựng phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2017-2022 và tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đại biểu Vũ Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN TP. Hải Dương: Tin tưởng vào những đổi mới, sáng tạo tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, 5 năm qua, các cấp H

 Ảnh minh họa

 Đại biểu Vũ Thị Thủy

ội LHPN TP. Hải Dương nói riêng, phụ nữ cả nước nói chung đã nỗ lực phát huy vai trò, năng lực; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động; chủ động, tích cực học tập; hết lòng chăm lo hạnh phúc gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017) và đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nội dung 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá chiến lược nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần này không chỉ bao hàm 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ XI (2012 – 2017), mà rất sâu sắc, thiết thực, với yêu cầu cao hơn.

Xác định thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đòi hỏi chị em phụ nữ phải học tập cả trong trường lớp, ngoài thực tiễn cuộc sống, học qua phương tiện thông tin đại chúng, từ quá trình công tác và học ở đồng nghiệp, bạn bè... Muốn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đó, mỗi hội viên phải tự ý thức nâng cao hơn nữa năng lực bản thân.

Tôi tin rằng trong nhiệm kỳ này), Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; thu hút đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân: nữ trí thức, nữ doanh nhân, sinh viên, người lao động... tham gia hoạt động Hội và tự tin khẳng định vai trò, năng lực bản thân. Với sự đổi mới, sâu sắc, sát thực, Nghị quyết của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII sẽ nhanh chóng đi vào đời sống mọi tầng lớp phụ nữ và đạt kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng: Đại hội tiếp tục khẳng định, đề cao vai trò, năng lực của phụ nữ

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017) đã được Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam tổng kết, đánh giá. Đó là nỗ lực và thành công lớn của các cấp Hội từ trung ương tới cơ sở. Tôi rất tâm huyết với tinh thần của Đại hội lần này: “Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập”. Một trong những nhiệm vụ của tổ chức Hội là phát huy vai trò đại diện của mình đối với phụ nữ Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam rất quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới và đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể bảo vệ lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, đặc biệt hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) đề ra 2 khâu đột phá chiến lược:

“Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” và “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” cho thấy, Hội LHPN Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy hiệu quả vai trò, khẳng định năng lực của mình và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức Hội nói riêng, của đất nước nói chung.

Tôi tin rằng, với cách thức tiếp cận mới; chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn liền thực tiễn, đặc thù của từng địa phương, trong nhiệm kỳ Đai hội lần thứ XII này, tổ chức Hội sẽ phát huy tốt vai trò của mình để việc bình đẳng giới nói riêng và các mục tiêu, nhiệm vụ khác cũng đạt hiệu quả cao hơn.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước. Chắc chắn sau Đại hội, không khí thi đua sôi nổi, tích cực sẽ nhanh chóng lan truyền tới các cấp Hội và chị em phụ nữ khắp mọi miền. Hòa chung không khí đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả nội dung Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII; gắn nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ tại địa phương và nhiệm vụ chung của đất nước.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh, UV BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam: Nữ trí thức Việt Nam cống hiến vì sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022 là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước, trong đó có lực lượng nữ trí thức Việt Nam với rất nhiều niềm tin, kỳ vọng.

 Ảnh minh họa

 Đại biểu Nguyễn Thị Việt Thanh

 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ qua, lực lượng nữ trí thức đã phát triển mạnh, có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, quản lý, khoa học và công nghệ, kinh doanh, nghiên cứu khoa học… Đặc biệt ngày càng có nhiều nữ tiến sỹ, phó giáo sư từ 30 – 40 tuổi, cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của nữ trí thức đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, lực lượng nữ trí thức cũng như các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức như hạn chế về mặt ý thức xã hội, tư tưởng phong kiến không chỉ trong gia đình mà cả ngoài xã hội.

Hướng về Đại hội, cá nhân tôi cũng như nhiều phụ nữ trí thức bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp, bầu chọn được những phụ nữ đủ trí tuệ, tài năng, đại diện cho giới nữ trong cả nước vào Ban Chấp hành để đưa phong trào phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát triển. Là đại diện của nữ trí thức đang công tác tại một trường đại học, tôi mong muốn Đại hội sẽ thảo luận, đề ra được nhiều chương trình, hoạt động khuyến khích phụ nữ tham gia học tập, nghiên cứu khoa học; Các chính sách, biện pháp cụ thể để thực thi bình đẳng về cơ hội cho nữ trí thức trong mọi hoạt động nghề nghiệp… Nữ trí thức chúng tôi sẽ phát huy trí tuệ, khả năng trong các lĩnh vực xã hội yêu cầu, đòi hỏi để cùng với lực lượng trí thức đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, của phong trào phụ nữ Việt Nam, vì sự phát triển của phụ nữ.

baophunuthudo.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video