Hà Nam: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

09/04/2024
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý do Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh năm 2024.
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến góp ý, phản biện đối với dự thảo Nghị quyết. Theo đó, các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện nay. Các đại biểu cho rằng cần bổ sung việc đánh giá tác động xã hội về việc, tăng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn y tế từ cơ sở và cần niêm yết, công khai giá thuốc, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế để người dân theo dõi, cập nhật tiếp cận dịch vụ; bổ sung thêm vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là các cơ quan giám sát thực hiện Nghị quyết.

Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về thời hạn thực hiện Nghị quyết vì sự thay đổi tiền lương từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở có thể thay đổi, việc trả lương theo chức vụ và vị trí việc làm có thể kéo theo nhiều quy định khác về tiền lương. Do đó việc dựa vào bậc lương cơ sở hiện hành để làm căn cứ áp giá cho dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có thể sẽ không còn phù hợp. Ngoài ra, đối với người nghèo, cận nghèo thì giá dịch vụ còn khá cao, do đó, đề xuất với mức thu nhập và mức lương khác nhau, cần xem xét có cơ chế cho đối tượng nghèo nông thôn và thành thị vào căn cứ giá dịch vụ.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn 6,8% dân số chưa tham gia Bảo hiểm y tế, đây là đối tượng chính chịu tác động của tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới. Do vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, hiểu rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tham gia Bảo hiểm y tế. Vì vậy, trong thời gian tới cần chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tích cực tham gia Bảo hiểm y tế, nhằm giảm gánh nặng chi phí khám bệnh, chữa bệnh, góp phần thực hiện đạt mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân.

Cũng tại hội nghị phản biện, đồng chí Phan Anh Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế đã giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất. Đồng chí cho biết, hiện nay các dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý của Bộ Y tế đảm bảo đáp ứng được với sự phát triển kinh tế xã hội, thu nhập của người dân. Và việc trình ban hành Nghị quyết là cần thiết, nhằm đảm bảo việc triển khai kịp thời, thống nhất trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và thống nhất với mức giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Bình cho biết Hội sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu cũng như đánh giá cao công tác phối hợp của Sở Y tế trong chuẩn bị dự thảo Nghị quyết. Bà đề nghị cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh và cần nâng cao chất lượng y tế để phục vụ người dân.

Chu Thoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video