TYM thông báo tuyển dụng cán bộ

16/05/2022
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 05 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng), 01 kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh.

Thông tin chi tiết xem tại https://tymfund.org.vn/career/thong-bao-tuyen-dung-quy-ii-2022/

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả