Thái Bình: Trên 300 cán bộ Hội được tập huấn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16/11/2020
Từ ngày 5-12/11/2020, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 313 chị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 8 huyện, thành phố; Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh và Chủ tịch Hội LHPN 260 xã, phường, thị trấn.
Các đại biểu tham gia tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Các văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở; Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội các cấp; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Hội nghị hội viên nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội.

Cùng với đó, các học viên còn được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở; quy trình chuẩn bị nhân sự BCH, BTV, các chức danh chủ chốt Hội LHPN xã, phường, thị trấn.

Sau lớp tập huấn tại tỉnh, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện, thành phố tổ chức tập huấn đến các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN các huyện, thành phố; Phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN 260 xã, phường, thị trấn và 100% chi hội trưởng.

Lê Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video