Kiên Giang: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ đến trên 3500 cán bộ Hội

06/06/2022
Hội LHPN tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 34 điểm cầu với sự tham dự của 3.586 chị là Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XI, Hội LHPN cấp huyện, xã; Hội Phụ nữ Công an, Quân sự tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh; chi hội trưởng, chi hội phó và tổ trưởng phụ nữ ấp, khu phố tham dự.
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Phát biểu khai mạc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thu Hồng nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết trong hệ thống Hội sẽ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, đây là điều kiện tiên quyết, quyết tâm chính trị, để thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe triển khai các nội dung: những điểm mới trong văn kiện Đại hội, đặc biệt là các kế hoạch cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 03 khâu đột phá: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, (2) Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, (3) Xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnhcác nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Hội nghị đã thảo luận 5 vấn đề quan trọng như: tiếp tục đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đề ra; CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là thí điểm thực hiện gia đình 5 có; đề xuất chính sách dự án có liên quan đến phụ nữ; trách nhiệm của tổ chức Hội để thực hiện có chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; những khó khăn trong việc cụ thể hóa các văn bản triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết, phong trào thi đua, CVĐ; chương trình hành động của Hội. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất nội dung Nghị quyết triển khai, có ý kiến đại biểu đặt ra được Thường trực Hội LHPN tỉnh giải trình, tiếp thu và nghiên cứu định hướng, chỉ đạo trong thời gian tới.

Vũ Thị Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video