Huế: Kinh nghiệm từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở

02/03/2021
Sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị cơ sở khác trong toàn tỉnh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Trì tổ chức thành công đại hội điểm cấp cở sở

Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2021, cấp huyện và tương đương hoàn thành trước 30/8/2021 và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh sẽ diễn ra trong quý IV/2021.

Tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

Được chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Lộc Trì lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026- đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn thực hiện đại hội điểm cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp. Qua đại hội cho thấy, công tác chuẩn bị đảm bảo công phu, chu đáo. Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Kế hoạch số 888 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điểm nổi bật của Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Lộc Trì là báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; vai trò nòng cốt của các cấp hội trong công tác vận động phụ nữ, thể hiện tính đại diện cho phụ nữ, là cầu nối giữa phụ nữ với Đảng, Nhà nước và ngược lại.

 Báo cáo đã nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn địa phương, được các đại biểu đồng tình nhất trí...

Công tác nhân sự để bầu ban chấp hành tại đại hội và bầu ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của hội đều được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ, đạt kết quả cao.

Theo bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại hội điểm ở xã Lộc Trì được triển khai chặt chẽ, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và hội cấp trên theo đúng quy trình và tiến độ. Qua đó, đã phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ chức hội, cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở.

Những kinh nghiệm

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết cũng cho hay, ngay sau khi rút kinh nghiệm tại đại hội điểm Hội LHPN xã Lộc Trì, Hội LHPN tỉnh đã đánh giá rút kinh nghiệm những ưu điểm và những hạn chế, tồn tại, ban hành văn bản tới các huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, báo cáo chính trị cần xác định mục tiêu của từng cơ sở, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi và các biện pháp thực hiện quyết liệt. Nội dung của báo cáo cần bám sát tình hình địa phương, đơn vị, gắn với các chỉ tiêu, phương hướng của cấp trên có liên quan đến địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, cần đánh giá sâu kết quả nhiệm kỳ 2016-2021, nhất là phải chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan.

Ngoài ra, cần tiếp thu đầy đủ những vấn đề mới, chủ trương mới, chỉ tiêu mới trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp vào trong dự thảo văn kiện của cấp cơ sở. Các tham luận cần chú ý tập trung nêu những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới, giải pháp cần sâu sát thực tế.

Qua việc rút kinh nghiệm từ đại hội điểm ở xã Lộc Trì, các huyện, thị, thành hội cũng đã chọn các đơn vị để tổ chức đại hội điểm ở cấp cơ sở. Riêng Hội LHPN huyện Phú Lộc được Hội LHPN tỉnh chọn để tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh.

Chị Cái Diệu Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Lộc cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được Tỉnh hội tin tưởng chọn là đơn vị để vừa thực hiện đại hội điểm cấp cơ sở vừa đại hội điểm cấp trên cơ sở. Hội LHPN huyện Phú Lộc đã chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ huyện vào tháng 5 tới”. Theo chị Cái Diệu Trang, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Phú Lộc sẽ tập trung quan tâm đến công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, tập trung tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ…

 Để chuẩn bị tốt cho đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ cơ quan chuyên trách Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội phụ nữ các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là gắn với nhiệm vụ chính trị cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở địa phương.

https://baothuathienhue.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video