Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội điểm phụ nữ cơ sở

11/01/2021
Trong 2 ngày 07 - 08/01/2021, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là đại hội chỉ đạo điểm cấp cơ sở của Hội LHPN tỉnh.
Tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN thị trấn khóa XII

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Yên Bái Hoàng Thúy Phương; Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn, lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo thị trấn Sơn Thịnh cùng 79 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.700 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn thị trấn.

Báo cáo tại đại hội đánh giá, 5 năm qua, Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào và hoạt động Hội, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ tích cưc học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Toàn cảnh Đại hội

Kết quả 5 năm qua đã có 7.075 lượt hội viên đăng kí tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tăng 17,3% chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa XI đề ra); 87% hội viên đạt tiêu chuẩn 3 phong trào thi đua (vượt 5% chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa XI đề ra).

Hàng năm có 80% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; số hộ hội viên thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” ngày một tăng.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh đã kết nạp mới được 75 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị trấn lên trên 1.700 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt gần 82%, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước.

Hiện toàn thị trấn đã có 75 mô hình làm kinh tế giỏi có thu nhập 100 - 300 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thị trấn xuống còn 3,45% (giảm 4%/năm)…

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 19 chị vào Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoàng Thị Loan – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn khóa XI đã được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu huyện Văn Chấn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Ngay sau Đại hội, đoàn Công tác Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối với lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố để tổ chức tốt hơn Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong thời gian tới. 

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video