Hà Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở

04/03/2021
Hội LHPN xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Hà Nam chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở để các đơn vị khác rút kinh nghiệm và triển khai trên toàn địa bàn tỉnh.
BCH Hội LHPN xã Thanh Tâm ( Thanh Liêm) nhiệm kỳ 2021 - 2021 ra mắt

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Thanh Tâm đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được triển khai với nhiều giải pháp, cách làm hay, lồng ghép các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Kết quả tHoàn xã có 920 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí (tăng 51 hộ so với đầu nhiệm kỳ).

Trong nhiệm kỳ, đã vận động được 2.150 thẻ BHYT, 30 sổ BHXH tự nguyện góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 90%. Tính đến 31/12/2020, tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý là 9 tỷ 350 triệu đồng đồng (tăng 3,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ), giải quyết cho trên 200 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, số tiền tiết kiệm thông qua tổ là 420 triệu đồng.  Trong nhiệm kỳ, Hội đã giúp đỡ 55 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ làm chủ thoát nghèo và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50 triệu đồng  và 60 ngày công lao động. Thông qua các hoạt động đã có nhiều chị em thoát nghèo, nhiều gia đình vươn lên khá giả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 3,36% (năm 2016), xuống còn 1,51% (năm 2020).

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Thanh Tâm xác định thực hiện 2 phòng trào thi đua là: “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; 01 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 01 khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”.

Đại hội đã bầu 13 chị tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021- 2026. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngay sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với các huyện, thành phố, thị xã và các xã điểm để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội tiếp theo tiếp theo. Dự kiến Đại hội cấp cơ sở sẽ kết thúc trong tháng 6/2021.

Btc Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video