Đà Nẵng: Chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở

23/02/2021
Hội LHPN xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng được chọn là cấp cơ sở tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm nhiệm kỳ 2021-2026
Hội LHPN TP Đà Nẵng làm việc với Thường trực Hội LHPN xã Hòa Nhơn về chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện  nhằm tổ chức thành công Đại hội, tổ chỉ đạo đại hội điểm Hội LHPN TP đã tiến hành làm việc với Thường trực Hội LHPN xã Hòa Nhơn.

Bà Ngô Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Nhơn cho biết, sau khi được Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm, Hội LHPN xã đã sớm tổ chức Hội nghị chi hội; để triển khai chuẩn bị các nội dung, điều kiện theo chỉ đạo của cấp trên. Hiện tại, công tác xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội, các văn bản phục vụ Đại hội cơ bản đã hoàn thành; công tác chuẩn bị đề án nhân sự BCH Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi đúng theo quy định. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về Đại hội cũng được Hội LHPN xã triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo khí thế sôi nổi trong hội viên, phụ nữ; đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố.

Dự kiến, đại hội của Hội LHPN xã Hòa Nhơn được tổ chức từ ngày 3-4/03/2021. Sau đại hội, Hội LHPN TP sẽ rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo thực hiện trên toàn thành phố. Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội điểm: cấp cấp cơ sở hoàn thành trước tháng 4/2021, cấp quận/huyện hoàn thành trước tháng 7/2021.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng được TW Hội LHPN Việt Nam chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp tỉnh/thành của khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, dự kiến hoàn thành Đại hội trước 25/9/2021.

Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video