Địa chỉ:           68 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:     024.37759907

Fax:                024.37730283

 

Giám đốc:      Trần Quang Tiến

SĐT: 024.37755632

Email: trangquantien@vwa.edu.vn

Phó GĐ:         Hà Thị Thanh Vân

SĐT: 024.37757327

Email: havan@vwa.edu.vn

Dương Kim Anh

SĐT: 024.37751752

Email: duongkimanh@ vwa.edu.vn

 

Video