Điện thoại:     02839302308

Trưởng ban: Nguyễn Thị Ngọc Yến

SĐT: 028 39302309

Email: yenntn@vwu.vn

Phó ban:        Nguyễn Thị Kiều Oanh

SĐT: 028 39302321

Email: oanhntkieu@vwu.vn

Đỗ Thụy Diệu Tâm

SĐT: 028 39302308

Email: tamdtd@gmail.com

Video