Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

30/11/2023
Theo Điều 7 Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:
Ảnh minh họa

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

Video