Thời hạn thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/11/2023
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 55/2019/NĐ-CP thì:
Ảnh minh họa

1. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thời hạn tối đa 05 năm kể từ ngày được phê duyệt.

2. Cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức tổng kết để xây dựng hoặc đề xuất xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và nguồn lực của cơ quan, tổ chức.

Video