Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh

26/01/2024
Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tại Hội nghị giao ban ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.
Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thảo luận tại hội nghị

Ngày 25/1/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị giao ban uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023, bao gồm: Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Dư nợ ủy thác qua Hội LHPN Việt Nam đạt 125.814 tỷ đồng (chiếm 38,1%)

Về thực hiện hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, NHCSXH đã chủ động huy động nguồn vốn ngay từ đầu năm, tổ chức giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trả nợ các khoản vay đến hạn, đảm bảo khả năng thanh toán cho hoạt động của toàn hệ thống.

Theo NHCSXH, với thực hiện hoạt động ủy thác vay vốn, đến 31/12/2023, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 330.129 tỷ đồng, chiếm 99,46% tổng dư nợ, tăng 48.505 tỷ đồng so với năm 2022; nợ quá hạn 499 tỷ đồng, chiếm 0,15% tổng dư nợ uỷ thác, tăng 29 tỷ đồng so với năm 2022; nợ khoanh 1.322 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng dư nợ, giảm 28 tỷ đồng so với năm 2022; với 168.385 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị

Dư nợ ủy thác qua Hội LHPN Việt Nam đạt 125.814 tỷ đồng, chiếm 38,1% tổng dư nợ ủy thác, tăng 17.822 tỷ đồng so với cuối năm 2022; nợ quá hạn chiếm 0,12%, nợ khoanh chiếm 0,29% tổng dư nợ nhận ủy thác của Hội; quản lý 61.944 Tổ TK&VV với gần 2,6 triệu khách hàng; 99,97% số Tổ TK&VV có tổ viên tham gia gửi tiền với số dư 6.663 tỷ đồng.

Toàn quốc có 168.385 Tổ TK&VV, giảm 191 Tổ so với năm 2022. Trong đó, riêng Hội LHPN Việt Nam có 58.337 Tổ đạt loại tốt (đạt 94,18%).

Để đạt được kết quả này, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp: cho vay mới và cho vay bổ sung để giúp người vay khôi phục sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề, ổn định sản xuất và cuộc sống; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV tại cơ sở; phối hợp với chính quyền địa phương tích cực rà soát, kiểm tra, đôn đốc, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn và tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp với NHCSXH tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030.

Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác trên địa bàn với định hướng khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đều tham gia hoạt động ủy thác nhằm phát huy tiềm năng, tạo động lực thi đua giữa các đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác theo Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị – xã hội cấp dưới.

Toàn cảnh hội nghị

Tăng cường hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho các hội viên 

Là tổ chức chính trị - xã hội có dư nợ uỷ thác vốn tín dụng chính sách lớn nhất, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bày tỏ đồng tình và ấn tượng với những kết quả của hoạt động trong năm 2023 mà NHCSXH là nòng cốt, phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đã rất chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách; tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống ngân hàng cực kỳ khó khăn.

Phó Chủ tịch Trần Lan Phương cho biết: Về phía Hội LHPN Việt Nam trong năm 2023 tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc triển khai thực hiện hoạt động ủy thác được hiệu quả, thiết thực. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chị em phụ nữ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo giúp chị em sử dụng vốn hiệu quả.

Hội LHPN các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, các quy định của NHCSXH. Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức gần 20.000 cuộc tuyên truyền với gần 2 triệu lượt người dự; 12.000 tin, bài về hoạt động ủy thác với NHCSXH, các gương điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm truyền thông của Hội, trong đó, cấp Trung ương đã có trên 300 tin, bài.

100% Hội LHPN các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đúng theo quy định. Trong đó: cấp Trung ương Hội kiểm tra hoạt động ủy thác tại 16 tỉnh, 20 huyện, thị xã; 20 phường, xã; 24 tổ TK&VV và 93 khách hàng vay vốn; cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện kiểm tra tại 705 đơn vị cấp huyện, 10.412 xã, 71.876 lượt tổ và trên 2,3 triệu thành viên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cũng thông tin nhanh về các hoạt động triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và 2 Đề án của Chính phủ về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ; Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ. 

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế rất khó khăn trong những năm qua, đời sống của chị em phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề; nhiều chị em ở các khu công nghiệp bị mất việc làm... Nguồn vốn vay của NHCSXH, nhất là chương trình giải quyết việc làm, giúp cho chị em từng bước vượt qua được khó khăn, đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình.

Nêu ra thực trạng hiện nay tại nhiều địa phương, Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn được giao cho cán bộ cấp xã, hoặc cán bộ nghỉ hưu, là người cao tuổi. Trong khi đó, không ít Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ đang có xu hướng được trẻ hóa, có năng lực, có khả năng tiếp cận công nghệ, lại chưa được làm Tổ trưởng. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các địa phương đẩy mạnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền chấn chỉnh công tác lựa chọn Tổ trưởng có đủ năng lực, sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị NHCSXH có chỉ đạo, cùng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt việc lựa chọn Tổ trưởng đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh đó, bà Trần Lan Phương cũng đề xuất: Các chi nhánh NHCSXH phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hội LHPN các tỉnh/thành, huyện tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền; tăng cường hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho các hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có hội viên phụ nữ.

Đồng thời đề nghị NHCSXH có chỉ đạo các chi nhánh NHCSXH các tỉnh/thành phối hợp với Hội LHPN cùng cấp xây dựng các đề án tham mưu cho HĐND, UBND các tỉnh/thành trong việc bố trí nguồn vốn với đối tượng thụ hưởng thuộc 2 đề án Chính phủ giao cho Hội LHPN Việt Nam là cơ quan chủ quản.

Cùng với đó, đề nghị nghiên cứu, báo cáo sớm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về Luật tín dụng chính sách xã hội.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2023, 63/63 Hội LHPN các tỉnh/thành đã phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình giải ngân, quản lý nguồn vốn; hướng dẫn các thủ tục, quy định mới trong hoạt động ủy thác cho 20.959 cán bộ Hội làm công tác ủy thác.

Trung ương Hội đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về hoạt động tài chính vi mô và mô hình tiết kiệm của hội viên, phụ nữ tại cộng đồng với 14.490 người dự thông qua trên 1000 điểm kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành, huyện, thị xã nhằm vận động, đẩy mạnh hoạt động thực hành tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV.

Về hoạt động lồng ghép, hỗ trợ sử dụng vốn vay hiệu quả, Trung ương Hội đã tổ chức hàng trăm hội chợ, triển lãm giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của chị em phụ nữ; tổ chức 20 lớp tập huấn cho 1.105 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 3 lớp tập huấn cho 186 cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã tại 10 tỉnh; hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã, hỗ trợ các Hợp tác xã đã thành lập nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa".

https://phunuvietnam.vn/

Video