Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam

09/11/2023
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023 và kế hoạch số 393/KH-VP ngày 6/11/2023 về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu “Lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản công theo Luật đấu thầu cho cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam”, sáng 9/11, Văn phòng và Ban Tổ chức, TW Hội phối hợp tổ chức lớp tập huấn trong 2 ngày 9-10/11/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức với gần 70 cán bộ, công chức, viên chức ơ quan TW Hội tham gia nhằm mục đích giúp học viên nắm vững các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định về việc sử dụng vốn nhà nước trong mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 58/2016/TT-BTC và Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác đấu thầu của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Nắm vững các quy định về đấu thầu qua mạng và thực hành đấu thầu qua mạng. Một số điểm mới trong Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 17/7/2023 tại Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Thời gian qua, đã có rất nhiều tình huống phát sinh, chưa được quy định cụ thể trong Luật nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện… do đó, cần tiếp tục phải có những lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan TW Hội thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Đồng chí Tăng Thị Thiệm, Phó phòng Tài chính – Thanh tra Chính phủ giới thiệu tổng quan về mua sắm tài sản công 

Tại hai buổi tập huấn, cán bộ cơ quan được nghe đồng chí Tăng Thị Thiệm, Phó phòng Tài chính – Thanh tra Chính phủ và đồng chí Trịnh Văn Thành, Trưởng phòng đấu thầu qua mạng Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư giới thiệu tổng quan về mua sắm tài sản công; chia sẻ các chuyên đề: lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản công theo pháp luật đấu thầu, quy trình thực hiện mua sắm tài sản công, quyền và trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu đối với Hội LHPN Việt Nam. Bên cạnh đó, các cán bộ cũng đưa ra nhiều câu hỏi về những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải thi thực hiện nhiệm vụ và được đồng chí giảng viên giải thích cặn kẽ, rõ ràng, hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn...

Minh Trang

Video