Phú Thọ: Nâng cao năng lực giảm nghèo cho phụ nữ

31/10/2022
TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 105 cán bộ Hội LHPN cấp xã, cán bộ làm công tác giảm nghèo không chuyên trách cấp xã và hội viên phụ nữ trong 2 ngày 26-27/10/2022.
Đồng chí Nguyễn Thị Ái Quy, Phó Trưởng Ban Gia đình xã hội – Kinh tế trao đổi với học viên chuyên đề “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ”

Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên, báo cáo viên giàu kinh nghiệm của Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trực tiếp trao đổi những kiến thức, nội dung như: Tổng quan hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ gắn với công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, Global Gap và định hướng tham gia các mô hình giảm nghèo theo chuỗi giá trị, mô hình sinh kế giảm nghèo cho phụ nữ theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị; Tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, kiến thức về quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất; Cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn vay, tiết kiệm cho hội viên phụ nữ nghèo gắn với hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi sinh kế tại địa phương.

Đây là những kiến thức cần thiết, tạo cơ hội để các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thiết thực nhằm khắc phục khó khăn trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm chất lượng đạt chuẩn OCOP. Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng giúp cán bộ Hội tuyên truyền tới hội viên, phụ nữ trên địa bàn nhiều cách làm năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, có hiệu quả và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Học viên phát biểu, thảo luận tại lớp tập huấn

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 24.604 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,88% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) và 19.531 hộ cận nghèo, chiếm 4,67%, trong đó hộ gia đình có hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn là 10.976 hộ, hộ cận nghèo là 9.986 hộ. Do đó, để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội LHPN các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, kiến thức thành lập HTX/THT; huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong đó quan tâm hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn như: vốn ủy thác NHCSXH, vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. .

Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp Hội cũng tổ chức hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho phụ nữ nghèo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Bạch Sáu

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả