Mô hình HTX hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

17/10/2023
Mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã (HTX) góp phần tích cực triển khai các đề án, chương trình, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ nói chung và phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng không chỉ phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện phát triển toàn diện, nhất là những phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao con giống cho HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 -2030”, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ và chỉ đạo thành lập, ra mắt Mô hình HTX chăn nuôi tổng hợp tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, thu hút 10 thành viên tham gia. Đây là mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã (HTX) được thành lập nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới ở địa phương.

Các đại biểu kiểm tra con giống trước khi trao cho HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. Để giúp mô hình HTX hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hoàn thiện kỹ năng quản lý, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn về quy trình thành lập HTX do phụ nữ làm chủ; phối hợp với công ty giống cây trồng, vật nuôi để tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp mới cho các thành viên tham gia mô hình. Tại buổi ra mắt, các thành viên HTX được UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi hộ 300 con gà giống và 4,2 tạ thức ăn.