Long An: Tiếp cận giúp đỡ hội viên, phụ nữ thoát nghèo hiệu quả bằng nhiều hình thức

04/12/2022
Thông qua các hình thức hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật... các cấp Hội LHPN tỉnh Long An đã giúp nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Bà Đỗ Thị Kim Thắm - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An (thứ 3 bên trái) trao kinh phí xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hộ cận nghèo

Bà Đỗ Thị Kim Thắm - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An - cho biết, ngay từ đầu năm 2022, các cấp Hội trên địa bàn đã tập trung khảo sát, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Hiện có 5.427 hộ nghèo có phụ nữ, 9.956 hộ cận nghèo có phụ nữ.

Từ đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ được Hội phối hợp tiếp cận giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đề nghị trợ cấp xã hội… Cuối năm giúp 654 hộ có phụ nữ thoát nghèo và thoát cận nghèo, chiếm 4,25% trên hộ nghèo và cận nghèo có phụ nữ của tỉnh.

+ Các cấp Hội LHPN tỉnh Long An đã triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ gì nổi bật để giúp phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, thưa bà?

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ sinh kế, với nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu thiết thực để tạo việc ổn định cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và từng bước đã phát huy hiệu quả như: hỗ trợ phương tiện sinh kế (máy may công nghiệp, tủ bán bánh mì, xe bán nước mía, con giống…).

Các cấp Hội LHPN tỉnh Long An trao phương tiện sinh kế tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Hỗ trợ vốn vay với lãi suất 0% từ nguồn tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ và nguồn vận động; hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết nhau trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát hiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ để giới thiệu tham gia cuộc thi và hỗ trợ các điều kiện để hiện thực các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

+ Được biết, mô hình "giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo" đã được Hội triển khai rất hiệu quả. Vậy xin bà chia sẻ rõ hơn về mô hình này?

Với hoạt động hỗ trợ giảm nghèo cho nữ chủ hộ, trong thời gian qua các cấp Hội đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về hỗ trợ hộ nghèo do nữ làm chủ thoát nghèo, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện.

Trao tặng bò cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Rõ nét là hoạt động như dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay, kiến thức, giao lưu, giới thiệu kết nối sản phẩm, các hoạt động an sinh xã hội (tặng quà, học bổng, xây dựng mái ấm tình thương), đặc biệt là các mô hình tương trợ giúp nhau trong hội viên, phụ nữ "Tiết kiệm giúp nhau", "Chị khá giúp chị khó" …

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" để từng bước nâng cao ý thức, tự vươn lên.

+ Trong công tác giảm nghèo, việc tuyên truyền để thay đổi nhận thức giúp hội viên, phụ nữ không ỷ lại, nỗ lực vươn lên cũng hết sức quan trọng. Bà đánh giá thế nào về hoạt động này của các cấp Hội trong thời gian qua?

Đây là một trong những hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết trong công tác giảm nghèo. Nếu tất cả hội viên, phụ nữ đều có ý thức nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại thì công tác giảm nghèo thực hiện đạt kết quả cao và hộ thoát nghèo sẽ bền vững.

Với hoạt động này, trong thời gian tới các cấp Hội sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để tác động nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các cấp Hội kịp thời biểu dương và giới thiệu các gương điển hình phụ nữ vượt khó vươn lên để hội viên, phụ nữ biết, làm theo.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Long An triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

+ Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ triển khai những chương trình, hoạt động trọng tâm gì để tiếp tục giúp hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo?

Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phát động trong hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "gia đình 5 có, 3 sạch" gắn với thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025; chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo ở địa phương, các chương trình, đề án khác có liên quan.

Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cung cấp kiến thức phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, các hoạt động an sinh xã hội, các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế…

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong hội viên, phụ nữ về ý thức vượt khó, tự vươn lên, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Kịp thời phát hiện, biểu dương những gương điển hình phụ nữ tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, nâng cao vai trò giám sát của các cấp Hội trong giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến hộ nghèo; đề xuất chương trình, dự án hỗ trợ nữ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, cận nghèo.

Xin cảm ơn bà!

https://phunuvietnam.vn/

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả