Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao 200 heo đen bản địa cho hội viên phụ nữ nghèo

25/01/2024
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức trao 200 con heo đen bản địa sinh sản cho cho 40 hộ phụ nữ tại 04 xã: Lăng, B’halee (huyện Tây Giang) và Tà Lu, Sông Kôn (huyện Đông Giang).
Hội LHPN tỉnh trao heo đen bản địa

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng với 04 mô hình “Nuôi heo đen bản địa sinh sản” cho 40 hộ phụ nữ (trong đó, có 70% hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, khó khăn; 30% hộ khác) với tổng kinh phí 1.254.150.000 đồng (trong đó nguồn ngân sách 1 tỷ đồng, hộ dân tham gia đối ứng 254 triệu đồng). Việc trao sinh kế nhằm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững; đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và sản xuất theo chuỗi giá trị; đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.

40 hộ tham gia dự án được nhận heo đồng thời được Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang và Tây Giang tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo sinh sản, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho heo.

Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng, sau khi dự án kết thúc, trong vòng 2 tháng, các hộ tham gia dự án có trách nhiệm quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án với tỷ lệ thu hồi quay vòng 10%/hộ. Hộ gia đình tham gia dự án phải đảm bảo vệ sinh môi trường, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ các hộ khó khăn khác tại địa phương, cam kết thực hiện đúng mục tiêu của dự án.          

Dự án góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập từ 20 - 25%/năm đầu, từ năm thứ 2 trở đi tăng ít nhất 30% của hộ dân tham gia dự án, đặc biệt là hộ nghèo tự nguyện và đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo trong những năm tiếp theo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương để sản xuất, ổn định, bền vững, hạn chế việc du canh - du cư, phát rừng làm nương rẫy ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; các hộ tham gia dự án có điều kiện thay đối tập quán sản xuất cũ kém hiệu quả, thay đổi phương thức sản xuất giản đơn, sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm nghèo bền vững và có điều kiện vươn lên làm giàu; hình thành ý thức phấn đấu vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng dân cư. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án, bổ sung kiến thức công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Hoàng Hoài Trinh

Video