Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024

19/03/2024
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh; nâng cao hiểu biết của phụ nữ và toàn xã hội về chủ trương, chính sách pháp luật, các thành phần kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm tiếp tục khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; thúc đẩy hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP; tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế, phụ nữ DTTS, phụ nữ khó khăn, phụ nữ khuyết tật… thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Đối tượng dự thi là phụ nữ, các doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết, các mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý/làm chủ; các hộ kinh doanh/khởi sự kinh doanh (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) hoặc mô hình kinh tế gắn với phát triển cộng đồng xanh, bền vững (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể). Khuyến khích phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng…

Đối tượng dự thi có thể đăng ký các ý tưởng/dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các lĩnh vực khác có tiềm năng giúp giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, như giảm thiểu phát thải các-bon ra môi trường; hạn chế phá rừng, sử dụng nhiên liệu hóa thạch…

Chuỗi chương trình truyền thông, tương tác trực tiếp, tư vấn nộp hồ sơ sẽ diễn ra trên các nền tảng online và nộp trực tiếp đến hết ngày 30/3/2024. Ban tổ chức tuyển chọn các dự án vào vòng chung kết thuyết trình về dự án trước Hội đồng Ban Giám khảo và các dự án xuất sắc nhất sẽ trao giải tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh năm 2024.

Phạm Thị Len

Video