Hải Dương: Hiệu quả 20 năm thực hiện hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

03/11/2022
Qua gần 20 năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay người vay, giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện hoạt động uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội

Hội LHPN tỉnh là 1 trong 4 tổ chức đoàn thể được Ngân hàng CSXH tỉnh ủy thác cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Hội LHPN các cấp phối hợp cùng với NHCSXH, chính quyền các cấp và các ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền và phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội Phụ nữ cơ sở tham gia bình xét công khai các đối tượng vay vốn, mục đích và nhu cầu xin vay đưa vào danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận đề nghị ngân hàng cho vay. Song song đó, Hội phối hợp với NHCSXH mở các lớp tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ ủy thác, nghiệp vụ cho vay, quy trình và thủ tục lập hồ sơ vay vốn đến các cán bộ Hội, tổ TK&VV thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của hội viên, qua đó, các tổ TK&VV đều thực hiện hiệu quả, tổ viên định kỳ trả lãi, gốc đúng hạn và tham gia gửi tiết kiệm đầy đủ.

Tính đến 30/9/2022, tổng dư nợ do Hội phụ nữ các cấp đang quản lý là 2.096.452 triệu đồng với 12 chương trình tín dụng cho 42.784 hộ vay còn dư nợ, thông qua 1.380 tổ TK&VV tại 235/235 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Thông qua hoạt động ủy thác vay vốn, trong 20 năm qua đã giúp cho 26.246 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, xây mới và sửa chữa 283.651 công trình vệ sinh; nhiều con em của các hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường…

Thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đào tạo nghề, định hướng, nhân rộng các mô hình sản xuất, cây, con giống mới hiệu quả… để chị em mạnh dạn đầu tư vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 /NĐ-CP của Chính Phủ, Hội LHPN tỉnh được vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nguyễn Thu

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả