Bình Thuận: 10 tập thể và 25 cá nhân được tặng bằng khen trong tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 938, 939

28/07/2022
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 và Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, giai đoạn 2017 – 2027. Qua 4 năm tổ chức triển khai, thực hiện, hai Đề án đã đạt nhiều kết quả ấn tượng và thiết thực.
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện 2 Đề án

Hội LHPN các cấp đã chủ động, sáng tạo, phối hợp với các cấp, ban, ngành tổ chức linh hoạt cách thức truyền thông nâng cao nhận thức cho phụ nữ về kiến thức khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; vận động phụ nữ tự tin, mạnh dạn tích cực tham gia vào các hoạt động do Hội tổ chức.

Kết quả, Đề án 939 được tổ chức triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã có chuyển biến lớn, rộng khắp từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến hải đảo xa xôi. Đã có 1.604 phụ nữ tự tin tham gia viết ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh. Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức các hội thảo định hướng ‘Phụ nữ khởi nghiệp”; hội nghị đối thoại, tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng tính pháp lý và thương hiệu sản phẩm; tổ chức “Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp”; tập huấn hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp/kinh doanh, hỗ trợ kiến thức ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi… Vận động thành lập 11 HTX/49 nữ, 9 THT/60 thành viên có nữ tham gia lãnh đạo/quản lý hoặc đồng lãnh đạo/quản lý; kết nối với các chương trình/dự án phi chính phủ, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN & PTNT hỗ trợ 42,190 tỷ đồng cho 639 ý tưởng khởi nghiệp. Đã có nhiều ý tưởng tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” và cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận” qua các năm đạt giải thưởng cao. Từ đó khẳng định, Đề án là đòn bẩy thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế .

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hải Yến phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết 2 Đề án

Bên cạnh đó, Đề án 938 cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND các cấp, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành liên quan, các cấp Hội đã có sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức 944 lớp tập huấn và 5.391 cuộc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ ở địa bàn dân cư; tổ chức các hội thảo, hội thi vẽ tranh, cuộc thi “Tác phẩm phát thanh - truyền hình tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”. Thành lập các mô hình mới liên quan đến các vấn đề: bảo vệ môi trường, xây dựng địa chỉ nhà tạm lánh cho trường hợp bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn 111 lớp cho 6.902 thành viên về nâng cao năng kỹ năng giải quyết các tình huống xảy ra liên quan đến phụ nữ cho cán bộ Hội các cấp và ngành liên quan… Đề án đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong gia đình và cộng đồng, hỗ trợ các cấp Hội kịp thời nắm bắt những vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và coi đó là việc làm cần thiết, thường xuyên.

Tại hội nghị, đã có 10 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của 2 Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, các ngành liên quan và vận động đông đảo hội viên phụ nữ  hưởng ứng góp phần hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu của 2 Đề án vào năm 2027.

Hà Giang

Video