Danh sách Hợp tác xã do Phụ nữ quản lý được Hội hỗ trợ thành lập

# Tỉnh Tên HTX Số thành viên Đại diện HTX Địa chỉ Tóm tắt nội dung thực hiện Năm thành lập Tóm tắt nội dung thực hiện
1 Quảng Nam HTX SX rau sạch Nam Phước Trồng và tiêu thụ rau sạch 7 Lê Thị Bích Liên (huyện Duy Xuyên). 43466
2 Quảng Nam HTX chế biến và tiêu thụ rau sạch Quế Châu Thu mua rau sạch 10 (huyện Quế Sơn), 43466
3 Quảng Bình HTX Vệ sinh môi trường VS chung nhà cữa, VS công nghiệp &công trình chuyên biệt, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, thu gom rác thải 7 Nguyễn Thị Chỉ
4 Quảng Bình HTX Nông sản sạch Hưng Loan SX nông sản sạch 8 Võ Thị Anh