Chi tiết văn bản

Thông tin về chương trình "Đào tạo tư vấn nghề nghiệp, xây dựng thương hiệu và khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa" và Chương trình đào tạo "Cắt may và thiết kế áo dài" của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam

Video