Chi tiết văn bản

Kế hoạch Tổ chức giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu và tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về mô hình phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải Miền trung và Tây nguyên năm 2020

Video