Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women

11/04/2024
Việt Nam được bầu vào UN Women, cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nỗ lực chống lại sự phân biệt, kỳ thị đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) ngày 9/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) ngày 9/4 nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.

Từ tháng 1/2025 đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của UN Women, bảo đảm chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với mục tiêu và chính sách tổng thể của LHQ về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Là thành viên của Hội đồng Chấp hành, Việt Nam sẽ tham gia phê duyệt kế hoạch, chương trình hoạt động cũng như quyết định về hành chính, tài chính và ngân sách của UN Women.

Việc tất cả thành viên ECOSOC đồng thuận bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành UN Women thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này.

UN Women được thành lập tháng 7/2010 theo Nghị quyết 64/289 của Đại hội đồng LHQ, là một phần chương trình cải tổ LHQ nhằm thúc đẩy nhanh mục tiêu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nỗ lực chống phân biệt, kỳ thị đối với phụ nữ và trẻ em gái, bảo đảm sự công bằng giữa phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực phát triển, nhân quyền cũng như trong hoạt động nhân đạo, hòa bình và an ninh.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video