Việt Nam được UNESCO xếp hạng thứ 64 về giáo dục

16/11/2004
Trong một cuộc thăm dò về tiến trình thực hiện mục tiêu "Giáo dục cho tất cả đến năm 2015" của Liên hợp quốc, Việt Nam được Tổ chức Văn hoá-Khoa học-Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng thứ 64 về giáo dục, trong tổng số 127 quốc gia trên thế giới.

Các tiêu chuẩn chính được đưa ra để xếp hạng là: giáo dục cấp tiểu học, tỉ lệ biết chữ của người trưởng thành, chất lượng giáo dục và sự bình đẳng về giới tính trong giáo dục. Vị trí 64 được xem là mức xếp hạng trung bình.

 

Các nước khác trong khu vực Đông Nam Á cũng ở mức trung bình là Thái Lan (hạng 60), Indonesia (hạng 65), Philippines (hạng 70). Trung Quốc được xếp hạng 54, còn Hàn Quốc đứng đầu khu vực châu Á với vị trí thứ 4.

Theo báo Nông thôn ngày nay

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video