TW Hội LHPN Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

28/12/2023
Chiều 28/12, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Hoàng Ánh và ông Nguyễn Đình Lai

Các quyết định bổ nhiệm gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ánh – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Lê Thị Riêng giữ chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Lê Thị Riêng.

2. Ông Nguyễn Đình Lai – Trưởng phòng Kỹ thuật - Quản trị, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển giữ chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển.

3. Bà Đỗ Mỵ Nhung  Phó phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng giữ chức danh Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng.

4. Bà Hồ Khánh Lê – Phó Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu, Văn phòng giữ chức danh Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu, Văn phòng.

5. Bà Dương Thuỳ Anh – Chuyên viên chính Phòng Kế toán, Văn phòng giữ chức danh Phó Trưởng phòng Kế toán, Văn phòng.

6. Bà Trần Thị Ngọc Hồng giữ chức danh Phó Giám đốc Trung tâm vì sự phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Thời hạn bổ nhiệm các chức danh trên là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ 

Trần Kiều

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video