Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

05/01/2024
- Tổng kết công tác Hội năm 2023
- Ký kết với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2027
Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc

Tổng kết công tác Hội năm 2023

Năm 2023, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn những vấn đề ưu tiên trong thực hiện hoạt động, gắn việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội với việc thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Bắc Ninh thời đại mới được triển khai gắn với “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Tham gia thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” với việc tổ chức ký kết giao ước thi đua, vận động gần 93.000 cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thành lập mới 25 mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, 5“Làng quê an toàn”, 7 Làng 3 sạch”; duy trì và nhân rộng 188 Làng 3 sạch”, 12 Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, 43 Khu dân cư không rác thải”, 13 Làng nông thôn mới kiểu mẫu”, 115 Chi hội phụ nữ phân loại rác thải”, 11 mô hình 4 trong 1”, 753 “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHYT... Trong năm, các cấp Hội kết nạp mới 1.587 hội viên, trong đó có 171 hội viên danh dự là nam giới. Các cấp Hội quản lý 1.928,6 tỷ đồng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH và TYM chi nhánh thành phố Bắc Ninh cho 46.734 hội viên, phụ nữ vay vốn. Trong năm 2023 có 27 dự án được vay vốn Đề án hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp với số vốn 29,5 tỷ đồng; các cấp Hội nhận đỡ đầu thêm 19 trẻ, nâng tổng số lên 118 trẻ được thụ hưởng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trao kinh phí trị giá 324,48 triệu đồng...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2023, 2 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2023 được Trung ương Hội, và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Ký kết với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2027

Chương trình ký kết thống nhất phối hợp tổ chức triển khai 4 nội dung giai đoạn 2023-2027, gồm: Triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các loại hình tín dụng khác; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế tín dụng đen; nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông về hoạt động của hai bên, công tác an sinh xã hội và các hoạt động phối hợp khác.

Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2027

Chương trình phối hợp nhằm tiếp tục thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Ngân hàng và tăng cường năng lực của các cấp Hội LHPN tỉnh trong thực hiện hoạt động tài chính vi mô; nâng cao hiệu quả hoạt động của hai bên, gắn với việc thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai bên. Đồng thời, thực hiện các chính sách về tài chính toàn diện, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn tín dụng khác để tạo điều kiện cho phụ nữ thuận lợi tiếp cận với các nguồn tín dụng phù hợp phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu theo quy định, qua đó, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video