Thư chúc mừng của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ

05/03/2017
Thay mặt Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, tôi xin gửi đến Hội LHPN Việt Nam lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thu Hà,

 

Thay mặt Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, tôi xin gửi đến Hội LHPN Việt Nam lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

 

Tôi đánh giá cao sự lãnh đạo mạnh mẽ của Hội LHPN Việt Nam nhiều thập kỷ qua trong việc tăng cường lợi ích của phụ nữ trong xã hội Việt Nam và đề xuất, tác động nhiều chính sách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời hỗ trợ cho phụ nữ ở cộng đồng.

 

UN Women cam kết sẽ tiếp tục là đối tác của Hội LHPN Việt Nam, hỗ trợ các nỗ lực của Hội nhằm tạo sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái, nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vì bình đẳng giới vào năm 2030. Trong những năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với Hội nhằm giúp Hội phát triển hơn nữa qua việc tiếp tục xây dựng liên minh ủng hộ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ từ các ngành, bao gồm cả các hiệp hội và các tổ chức không thuộc chính phủ, để Hội đi đầu trong đấu tranh vì công bằng xã hội và bình đẳng cho những phụ nữ thiệt thòi và yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn Hội LHPN Việt Nam trở thành trung tâm của tư duy tiến bộ và xuất sắc trong nghiên cứu về các vấn đề bình đẳng giới để tham mưu, đề xuất chính sách một cách hiệu quả với Đảng và Nhà nước.

 

UN Women hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ hướng đến việc ghi nhận nhiều hơn nữa sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội và tạo ra một môi trường thuận lợi cho tất cả phụ nữ ở Việt Nam có thể phát huy đầy đủ tiềm năng của mình.

Trân trọng

 

Shoko Ishikawa

Trưởng đại diện
Ngày 21 tháng 02 năm 2017

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video