Thư chúc mừng Đại hội của phụ nữ toàn quốc Trung hoa

06/03/2017
Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa xin gửi đến Đại hội lời chúc mừng nồng liệt nhất, xin gửi đến tất cả các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Việt Nam lời thăm hỏi nhiệt tình.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TOÀN QUỐC TRUNG HOA

 

Kính gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII được long trọng tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa xin gửi đến Đại hội lời chúc mừng nồng liệt nhất, xin gửi đến tất cả các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Việt Nam lời thăm hỏi nhiệt tình!

Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng, dưới sự thúc đẩy tích cực của Quý Hội, những năm qua sự nghiệp phụ nữ Việt Nam đã giành được tiến bộ vượt bậc, phụ nữ Việt Nam cần cù và thông minh, năng động trên mọi lĩnh vực đã có những cống hiến xuất sắc cho công cuộc xây dựng đất nước và phát triển xã hội, đưa sự nghiệp phụ nữ Việt Nam lên tầm cao mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là những người bạn cũ, những người bạn tốt. Từ những năm 40 của thế kỷ trước, Hội chúng tôi đã cùng Quý Hội bắt đầu giao lưu hữu nghị, đã xây dựng nên tình hữu nghị sâu đậm. Trong thời kỳ lịch sử mới, chúng tôi chân thành mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị sẵn có với Quý Hội và giữa phụ nữ hai nước, đóng góp mới cho việc thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ hai nước, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, làm sâu sắc thêm mối tình hữu nghị giữa hai nước.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII phụ nữ Việt Nam thành công tốt đẹp.

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2017

Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video