Tham luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

06/03/2017
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (7-9/3/2017)

·Tỉnh ủy Bến Tre: Những giải pháp trong công tác cán bộ trên quê hương Đồng Khởi Download.

·Tỉnh ủy Quảng Ninh: Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị - những vấn đề đặt ra đối với tổ chức Hội LHPN Download.

·Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị: Phát huy vai trò, khả năng của phụ nữ Quảng Trị tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để Hội LHPN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Download.

·Tỉnh ủy Lai Châu: Công tác cán bộ ở vùng dân tộc thiểu số Download.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video